top of page

ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและนโยบายการคุ้มครองข้อมูล

องค์กรซิเนอร์เจีย แอนิมอลเป็นองค์กรพิทักษ์สัตว์ระดับสากล ปฏิบัติงานในกลุ่มประเทศ Global South เพือบรรเทาความทุกข์ทรมานของสัตว์ในอุตสาหกรรมอาหาร และส่งเสริมวิถีการบริโภคที่เห็นอกเห็นใจมากกว่าเดิม

เรามุ่งมั่นที่จะเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย ในการนี้ เราจึงออกนโยบายฉบับนี้เพื่อให้คุณเข้าใจว่าข้อมูลของคุณจะถูกใช้อย่างไร

ข้อมูลของคุณเก็บรวบรวมอย่างไรและนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด?

เว็บไซต์ของเรามีแบบฟอร์มการลงทะเบียนให้คุณกรอกข้อมูลส่วนตัวตามความสมัครใจเพื่อรับเนื้อหาจากเรา เนื้อหาดังกล่าว เช่น แบบฟอร์มการลงทะเบียนเป็นอาสาสมัคร   จดหมายข่าว เนื้อหาจากโครงการท้าลอง 22 วัน  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รวบรวมสูตรอาหาร ตลอดจนเนื้อหาอื่นๆ

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้โดยการใช้แบบฟอร์ม ไฟล์คุกกี้ หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน เราเก็บข้อมูลที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น การเก็บข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายฉบับนี้รวมถึงแนวปฏิบัติซึ่งปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา

เมื่อคุณป้อนข้อมูลสำหรับการติดต่อของคุณ หมายความว่าคุณยินยอมที่จะรับอีเมล์ของเรา ซึ่งรวมถึง เกร็ดความรู้เรื่องวีแกน ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการรณรงค์ การเป็นอาสาสมัคร ข่าวสารเรื่องการเคลื่อนไหวในการเรียกร้องเพื่อสัตว์ และโอกาสในการบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมของเรา

เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยอย่างไร?

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยที่สุด องค์กรซิเนอร์เจีย แอนิมอลใช้โปรแกรมบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ หรือ ซีอาร์เอ็ม (customer relationship management) ของบริษัทอินไซท์ลี่ (Insightly) ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณ ตามมาตรการและเทคนิคด้านความปลอดภัย อีกทั้งเราจะไม่ให้ข้อมูล แลกเปลี่ยน หรือขายข้อมูลที่ได้มาทางเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์ใดใดของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เมื่อผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง องค์กรซิเนอร์เจีย แอนิมอลใช้ไฟล์คุกกี้อำนวยความสะดวกในการใช้เว็บไซต์ ซึ่งคุณจำเป็นต้องยินยอม เราจึงจะใช้ข้อมูลดังกล่าวได้

​สิทธิ์ของคุณ

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คุณมีสิทธิ์ถามว่าเรามีข้อมูลของคุณหรือไม่ อีกทั้งยังสามารถขอเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว เพื่อแก้ไข ลบข้อมูล และขอข้อมูลเกี่ยวกับการเผยแพร่ ตลอดจนเพิกถอนการยินยอมได้ หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ดังกล่าวนี้ ขอให้คุณติดต่อเราที่ info@sinergiaanimal.org

วิธียกเลิกการรับอีเมล์จากองค์กรซิเนอร์เจีย แอนิมอล

อีเมล์ทุกฉบับที่เราส่งไปจะมีลิงก์ยกเลิกการรับอีเมล์ปรากฏท้ายอีเมล์

​การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2021 และอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้ การเปลี่ยนดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบบนหน้าเว็บนี้

bottom of page